KT Catalog Model Base

Tento základní model je připraven a zhotoven za účelem definice záznamů vycházející ze své vlastní tabulky v databázi. Využívá KT CRUD model, který zajišťuje potřebné operace s daty. Na modelu jsou připraveny základní sloupce, které jsou často a obecně používané a mají další návaznosti.

Model je abstraktní a nelze ho inicializovat samotný. Není to ani z logiky věci dobré. Proto je potřeba ho vždy využívat jako dědičnou třídu.

Inicializace modelu

__construct($table, $primaryKeyColumn, $tablePrefix = null, $rowId = null)

Při inicializaci modelu je nutné vycházet z již existujícího modelu pro danou tabulku. V daném modelu bychom pak měli mít definované potřebné konstanty pro bezchybnou a čistou funkčnost.

  1. $table – název tabulky v databázi, do které se bude model připojovat.
  2. $primaryKeyColumn  – název sloupce s primárním klíčem (ID).
  3. $tablePrefix – pro případy, kdy jsou názvy sloupce s jednotným prefixem.
  4. $rowId  – pokud chceme založit již existující záznam. ID z $primaryKeyColumn

Vše vychází z obecné komponenty KT CRUD – nebudeme zde proto popisovat znovu jednotlivé postupy.

Připravené sloupce

Protože se jedná o Katalog, který již dědí instanci komponenty KT CRUD, je předpokladem, že model má již připravenou základní sadu funkcí pro práci s některými sloupci. Názvy sloupců jsou definované jako konstanty na abstraktním modelu.

  1. ID_COLUMN = id – Primární klíč 
  2. TITLE_COLUMN = title – Titulek / Název záznamu
  3. DESCRIPTION_COLUMN = description – Popisek záznamu
  4. CODE_COLUMN = code –  Kód / Zkratka / Jednotka
  5. MENU_ORDER_COLUMN = menu_order – Pořadí v rámci celé kolekce
  6. VISIBILITY_COLUMN = visibility – Viditelnost – Ano / Ne

SQL Create script pro výchozí tabulku

Pomocí tohoto kódu můžete založit základní tabulku pro výchozí model.

Sada getterů

Všechny připravené gettery vracejí hodnoty z příslušného sloupce v databázi.

getTitle()

getDescription()

getCode()

getMenuOrder()

getVisibility()

 Sada setterů

Stejně jako gettery, i set funkce nastavují hodnotu pro daný sloupec v databázi.

setTitle($title)

setDescription($description = null)

setCode($code)

setMenuOrder($menuOrder)

Tento setter kontroluje, zda se jedná o celé číslo.

setVisibility($visibility)

Tento setter povoluje pouze 4 hodnoty. Dvě pro viditelnost, konkrétně 1 nebo true, a dvě pro neviditelný stav – 0 nebo false.Odebírejte novinky z FW

Sledujte nás!

Tyto stránky využívají Cookies. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s používáním Cookies.Zjistit víceOK, rozumím