KT WP Comment Base Model

V rámci této báze pro modely vycházející z (WP) komentáře jsou zde připravené funkce a objekty, které jsou pro běžnou činnosti zapotřebí. Model je možné použít samostatně (nejedná se o abstraktní třídu) nebo lze dědit jeho vlastnosti pro Vámi definované a složitější modely.

Umístění modelu: kt/core/models/kt_wp_comment_base_model.inc.php

Některé metody jsou osazeny “lazyLoadingem“. Data nejsou do modelu nahrána dříve, než jsou poprvé vyžádána.

Inicializace modelu

Pri inicilizaci modelu je potřeba zadat ID komentáře nebo stdCLass komentáře, kterou definuje WordPress. Ať už hodnota stdClass nebo Int musí být zadána jako první parametr $comment constructoru.

__construct($comment, $metaPrefix = null)

Sada Getterů

getCommentId()

ID přiřazeného postu

getComment()

Vrátí objekt (std Class) s komentářem

getPostId()

Vrátí ID přiřazeného postu

getUser()

Vrátí přiřazeného uživatele/autora

getAuthorName()

Vrátí jméno autora komentáře

getAuthorEmail()

Vrátí e-mail autora komentáře

getAuthorUrl()

Vrátí url autora komentáře

getAuthorIp()

Vrátí IP autora komentáře

getDate($format = „d.m.Y H:i:s“)

Vrátí datum komentáře

getDateGmt($format = „d.m.Y H:i:s“)

Vrátí datum komentáře (GMT)

getContent()

Vrátí obsah komentáře

getKarma()

Vrátí karmu komentáře

getApproved()

Vrátí povolení komentáře

getAgent()

Vrátí agenta (prohlížeče) komentáře

getType()

Vrátí typ komentáře

getParentId()

Vrátí ID rodiče komentáře

getPermalink()

Vrátí URL adresu na detail komentáře

getCommentReplyUrl()

Vrátí URL adresu pro odpověď na komentář

getCommentEditUrl()

Vrátí URL adresu pro editaci komentáře

getAvatar($size = 70)

Vrátí (gr)avatar pohle emailu autora (jako HTML img)

getAvatarUrl($size = 70, $clearUrl = true)

Vrátí URL (gr)avatara pohle emailu autora

Veřejné metody

hasParent()

Kontrola, zda je k dispozici rodičovský komentář

isAuthorLogged()

Kontrola, zda přihlášený uživatel autorem komentáře

Statické metody

getCommentMetas($commentId, $args)

Vrátí všechny comment metas k danému komentáři – v případě volby prefixu probíhá LIKE dotaz.Odebírejte novinky z FW

Sledujte nás!

Tyto stránky využívají Cookies. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s používáním Cookies.Zjistit víceOK, rozumím