KT WP Term Base Model

V rámci této báze pro entitu vycházející z tagů / termů, které udržují skupinu post typů. Je připraven model, který udržuje základní data a informace právě o daném termu. Model nabízí sadu funkcí pro nejčastější činnost s daty. Model je možné použít samostatně s možnosti inicializace (nejedná se o abstraktní třídu) nebo lze dědit jeho vlastnosti pro Vámi definované a složitější modely.

Umístění modelu: kt/core/models/kt_wp_term_base_model.inc.php

Některé metody jsou osazeny “lazyLoadingem“. Data nejsou do modelu nahrána dříve, než jsou poprvé vyžádána.

Inicializace modelu

Pri inicilizaci modelu je potřeba zadat ID Termu nebo stdCLass termu, kterou definuje WordPress. Ať už hodnota stdClass nebo Int musí být zadána jako první parametr constructoru. Pokud však zadáme Int (tedy ID termu) je potřeba specifikovat, do které Taxonomy term patří.

__construct($term, $taxonomy = null)

Sada Getterů

getTerm()

Vrátí objekt stdClass termu, kterou defaultně využívá WordPress.

getId()

Vrátí ID termu.

getName()

Vrátí název termu.

getSlug()

Vrátí slug termu – tedy podobu jeho URL adresy.

getTermTaxonomyId()

Vrátí ID taxonomy, do které je term zařazen.

 getTaxonomy()

Vrátí název (slug) taxonomy, do které je term zařazen.

 getDescription()

Vrátí popisek termu, který mu uživatel zadal.

getParentId()

Vrátí ID termu, pod který byl daný term přiřazen. Tedy jeho rodič.

getPostCount()

Vrátí počet záznamů (post_types), které byly do termu přiřazeny.

getPermalink()

Vrátí URL adresu pro zobrazení detailu termu – tedy výpis všech příspěvků, které do termu patří.

getFeedLink()

Vráti URL adresu na feed příspěvků, které do daného termu patří.

 

Obecné funkce, pro práci s modelem

hasPost()

Vrátí true | false, zda jsou v termu přiřazeny nějaké posty.

addMeToPost(WP_Post $post)

Předaný post v parametru bude přidán do seznamu daného termu. Nepřemaže původní termy, které bylo příspěvku přiřazeny.

setMeToPost(WP_Post $post)

Předanému postu v parametru bude nastaven tento term. Ostatní budou termy, které post má budou zrušeny.

hasMePost(WP_Post $post)

Metoda vrátí true | false, zda předaný post patří do daného termu.

Statické metody

getModels($taxonomy, $args)

Vrátí kolekci KT_WP_Term_Base_Modelů na základě zadané taxonomy a argumentů pro selekci.Odebírejte novinky z FW

Sledujte nás!

Tyto stránky využívají Cookies. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s používáním Cookies.Zjistit víceOK, rozumím