KT WP User Base Model

V rámci této báze pro entitu vycházející z registrovaného uživatele, je připraven model, který udržuje základní data a informace právě o daném uživateli. Model nabízí sadu funkcí pro nejčastější činnost s daty. Model je možné použít samostatně s možnosti inicializace (nejedná se o abstraktní třídu) nebo lze dědit jeho vlastnosti pro Vámi definované a složitější modely.

Umístění modelu: kt/core/models/kt_wp_user_base_model.inc.php

Některé metody jsou osazeny “lazyLoadingem“. Data nejsou do modelu nahrána dříve, než jsou poprvé vyžádána.

Inicializace modelu

__construct($userId = null)

Pro inicializaci objektu musíme zadat ID uživatele, s jehož daty chceme v rámci modelu aktivně pracovat. Pokud ID nezadáme, je potřeba načíst data dodatečně pomocí další funkce. V opačném případě nebude model vracet žádné data.

Sada Getterů

getWpUser()

Vrátí objekt WP_User, který je defaultně vytvářen WordPressem. Máte tak možnost se dostat na informace, které jsou v rámci tohoto objektu dostupné.

 getWpUserMetas()

Vrátí pole se všemi údaji, které jsou uloženy v tabulce wp_usermetas a patří k danému uživateli, který byl vyvolán při inicializace objektu. Metoda je osazena lazyLoadingem.

Obecné funkce, pro práci s modelem

getId()

Vrátí ID uživatele, které bylo použito při inicializaci modelu.

getNiceName()

Vrátí nickname uživatele, které si v rámci svého profilu nastavil.

getWebUrl()

Vrátí url adresu webu, kterou si uživatel nastavil ve svém profilu.

getDisplayName()

Vrátí jméno, kterým chce být uživatel zobrazován a nastavil si ho tak v profilu.

getEmail()

Vrátí email uživatele, který vyplnil při registraci.

getFirstName()

Vrátí jméno uživatele.

getLastName()

Vrátí příjmení uživatele.

getFullName()

Vrátí kombinace Jména a příjmení pro prezentaci celého jména uživatele.

getPhone()

Pokud používáte rozšíření uživatele v rámci frameworku, uživatel má možnost zadat v profilu také svůj telefon. Toto nastavení lze aplikovat v configurátoru.

getAvatar()

Vrátí avatar uživatele.

getPermalink()

Vrátí URL adresu na detail autorovo archivu. Tato sekce je zastoupena šablonou v souboru author.php

getUserPostCount($postType, $postStatus)

Vrátí počet příspěvků autora na základě předaných parametrů.

  • $postType = „post“ – defaultně
  • $postStatus = „publish“ – defaultně

getQueryWithUserPosts($postType, $postStatus)

Vrátí objekt WP_Query se všemi příspěvky na základě předaných parametrů.

  • $postType = „post“ – defaultně
  • $postStatus = „publish“ – defaultně

canUser()

Prověří, zda uživatel může nebo nemůže provádět změny v příslušné „capability“ nebo roleName.

 wpUserInitByPostAuthor(WP_Post $post)

Načte data uživatele na základě příspěvku a jeho přiřazeného autora.

 getMetaValueByKey($metaKey)

Vrátí jednu hodnotu z wp_usermetas na základě zadaného klíče

Statické metody

getAllUserMeta($userId, $prefix = null)

Vrátí všechny user metas k danému uživateli – v případě volby prefixu probíhá LIKE dotaz pouze na ty klíče, které začínají zadaným prefixem.Odebírejte novinky z FW

Sledujte nás!

Tyto stránky využívají Cookies. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s používáním Cookies.Zjistit víceOK, rozumím