KT Admin Screen

Velmi často nastane situace, kdy potřebujete v rámci WordPress administrace založit nějakou stránku – například pro nastavení. WordPress jako takový tuto funkcionalitu umožňuje, FW vám ale dá možnost do této stránky umisťovat také metaboxy, které mohou zobrazovat například formuláře.

Logika práce s admin screenem

  1. Pomocí PHP objektu se založí a vyrendruje vlastní stránka.
  2. Tato stránka má vlastní ID screenu, díky kterému lze přidávat metaboxy.
  3. Zpracování a uložení dat lze řešit pomocí KT Metabox nebo vlastní funkcí.

Objekt, který tyto stránky vytváří se dělí na dvě části:

  • KT_Custom_Metaboxes_Page – stránka v první úrovni
  • KT_Custom_Metaboxes_Subpage – stránka v druhé úrovni

Oba dva objekty mají velmi podobné konstruktory. Pouze v případě založení podstránky je nutné definovat navíc její rodičovskou stránku.

Příklad založení stránky

Uvedenou sadu funkcí lze volat nad stránkou i podstránkou. Jedná se o funkce společného rodiče.

Všechny parametry použité v kontsruktoru mají také vlastní setter, je možné je nastavovat pomocí něj po inicializaci objektu.

Příklad založení podstránky

U podstránky je pouze rozdíl v tom, že se musí zadávat navíc slug rodičovské stránky a není možnost přidat stránce ikonu a pozici (pořadí).

Page screen a Subpage screen mají stejného objektového PHP rodiče. Lze na ně tedy volat sadu totožných funkcí.

Funkce a důležité vlastnosti

Definice zobrazení v rámci GET parametru

Občas je potřeba v rámci jedné založené stránky zobrazovat obsah podle parametru a hodnoty v GET. V rámci komponenty je možné volat vlastní callback funkce nebo nechat zobrazit požadovanou stránku s metaboxy.

Vlastní callback funkce jako výchozí stav

Někdy bude nutné říct vlastní stránce to, aby jako svou výchozí stránku nevykreslila metaboxy, ale použila nějakou vámi definovanou callback funkci. Tento stav se zapisuje takto:

Název a identifikace screenu

WordPress používá pro identifikace screenu takzvaný „screen base“. Je to identifikátor stránky, který se používá pro zobrazení sady metaboxů. WordPress používá určité kombinace názvů k jeho vytvoření.

Bohužel WordPress rozděluje a definuje název jinak pro stránku v první úrovni a v druhé. Tyto názvy doporučujeme definovat do konstanty a tu následně používat.

Identifikátor screenu v první úrovni

Identifikátor screenu pro druhou úroveň

Funkce pro získání ScreenID u podstránky je dostupná zatím pouze ve větvi „Develop“. Probíhá testování této funkce.Odebírejte novinky z FW

Sledujte nás!

Tyto stránky využívají Cookies. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s používáním Cookies.Zjistit víceOK, rozumím