KT CRUD Column

Třída je určena pro definici sloupců, s kterými pracují modely vycházející z KT CRUD. Některým sloupcům (parametrům entity) je občas potřeba definovat datový typ sloupce nebo možnost, zda může být uložen jako NULL. Tímto nastavením se následně řídí model, který s daty pracuje, vypisuje a ukládá.

Logika práce se sloupci

 1. Sloupec definuje vlastnosti jednoho sloupce v DB na vlastní tabulce
 2. Sloupce tvoří kolekci, která je přiřazena modelu vycházející z KT CRUD
 3. Na sloupci je dostupná jeho hodnota a další příslušné nastavení

Definice sloupce je velmi limitující a ne příliš rozsáhlá z důvodu jednoduchosti a využívání modelů vycházející KT CRUD pro menší entity a logické celky.

Ukázka definice

KT CRUD vlastní abstraktní metodu, která je využívána pro zavedené kolekce sloupců. Je tedy nutné, ji mít na svém modelu definovat. Tento příklad si můžeme snadno ukázat na obecném modelu KT Catalog Model Base. Pokud se podíváte hlouběji do jeho struktury, naleznete požadovanou funkci:

funkce initColumns musí být vždy na modelu definovaná a měla by zavést do objektu celou sadu sloupců.

Dostupné vlastnosti

U sloupce definujeme celkem tři vlastnosti a to:

 1. Název sloupce, který odpovídá pojmenování v DB.
 2. Datový typ, který bude používán pro práci s hodnotou.
 3. NullAble – zda může být sloupec nulový.
 4. Hodnota sloupce v DB.

Seznam dostupných typů:

Jednotlivé datové typy jsou definované pomocí konstaty na samotném objektu

 1. KT_CRUD_Column::TEXT – běžný datový typ pro stringové hodnoty.
 2. KT_CRUD_Column::INT – celočíselný typ.
 3. KT_CRUD_Column:FLOAT – desetinné čísla.
 4. KT_CRUD_Column::DATE – MySQL datum.
 5. KT_CRUD_Column::DATETIME – MySQL datum a čas.

Sada getterů

getName()

Vrátí název sloupce, který musí souhlasit s názvem v DB

 getType()

Vrátí datový typ sloupce, který mu byl určen

getNullable()

Vrátí true nebo false dle nastavení toho, zda může být sloupec uložen jako NULL v DB.

 getValue()

Vrátí hodnotu sloupce, která byla uložena v DB nebo je nově nastavená a má být uložena.

 Sada setterů

setValue()

Nastaví sloupci hodnotu, která bude uložena do DBOdebírejte novinky z FW

Sledujte nás!

Tyto stránky využívají Cookies. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s používáním Cookies.Zjistit víceOK, rozumím