KT Field

Komponenta vám umožní snadnou a rychlou manipulaci s jednotlivými položky fieldů pro definovaný formulář. Díky jednotlivým typům fieldů a jejich nastavení se pro Vás stane vytváření formulářů snadnou a běžnou prací.

Logika práce s fieldy

 1. Všechny fieldy mají stejného rodiče a je možné na ně používat stejné sady parametrů.
 2. Některé fieldy je potřeba napřed naplnit daty (selecboxy, checkboxy a radiobutton).
 3. Fieldy následně tvoří kolekci pro definovaný fieldset.

Jaké druhy fieldů jsou připraveny?

 • Text field – s možností dalších HTML 5 typů
 • Textarea
 • Hidden input
 • File
 • Selectbox
 • Checkbox
 • Radio
 • Slider – výběr čísla pomocí jQuery slideru
 • MultiSelect – multi výběr (na základě knihovny chosen)
 • SingleSelect – single výběr (na základě knihovny chosen)

Z těchto základních fieldů se následně skládají některé rozšiřující se fieldy.

Co vše je možné fieldu definovat?

Pro ukázku vlastností jsme zvolili Text field, tyto vlastnosti jsou však dostupné nad všemi fieldy.

Rozšířené vlastnosti fieldů

Některé z popsaných fieldů mají v rámci svého typu některé rozšiřené vlastnosti, které se vám mohou občas hodit. Pojďme se na ně nyní podívat.

KT_Text_Field

Jednou z významných vlastností Text fieldu je zadání jeho typu v rámci HTML5 vlastností. Ty nejzákladnější jsou připravené ve formě constant na samotném objektu.

 • KT_Text_Field::INPUT_DATE
 • KT_Text_Field::INPUT_NUMBER
 • KT_Text_Field::INPUT_PASSWORD
 • KT_Text_Field::INPUT_URL

KT_Textarea_Field

U Textarea není moc co vymýšlet, proto jsou zde dostupné jen dvě drobná rozšíření v podobě nastavení velikosti textareay.

KT_Slider_Field

V případě, že chceme po uživateli zadat číslo a chceme mu práci trochu usnadnit a mít vše efektivní, můžeme využít připravení Slider field, který pomocí tahu umožní uživateli vybrat číslo

Fieldy pro výběr z předem definovaných položek

KT_Select_Field, KT_Checkbox_Field, KT_Radio_Field

Všechny tyto fieldy umožňují výběr z předem definovaného pole hodnot, které jim nastavíte. Všechny tyto fieldy mají společného rodiče, v podobě KT_Options_Field_Base, která se stará právě o možnost přidat do fieldu data, která uživatel může následně zvolit nebo hromadně vybrat.

KT_Options_Field_Base

Protože mají všechny tři fieldy společného rodiče v podobě KT_Options_Field_Base, mají i stejné názvy funkcí, které jim data nastavují.

Data Managers

Protože ve WordPressu máme již připravenou určitou strukturu dat, FW myslí i na to, že budete potřebovat rychle a snadno tato data dávat na výběr uživatelům nebo správcům webových stránek. K tomu nám budou sloužit takzvané Data Managery.

Obecně platí, že do obecného data manageru lze přidat jakýkoliv obsah v podobě pole value => text. Pro představu a začátek má FW připravené data managery na nejpoužívanější obsah v rámci WordPressu.

Data Managery mají společného rodiče v podobě KT_Data_Manager_Base. Je tedy na vás, které Data Managery si založíte a rozšíříte pro vlastní potřebu.

Data Manager je součást KT_Options_Field_Base, je možné ho tedy nastavit i ostatním fieldům toho typu.

KT_Custom_Post_Type_Data_Manager

Data manager nám umožní přidat do Fieldu kolekci post_type – ať už Vámi definovaných, nebo co má již WordPress připravené.

KT_Taxonomy_Data_Manager

Stejně jako výběr některého z post_type se velmi často využívá výběr některého z termu – ať už defaultní category, nebo Vámi definovaných Taxonomy.

KT_WP_User_Data_Manager

V případě, že je potřeba určit / vybrat uživatele, poslouží nám k tomu tento Data manager.

Sada fieldů na míru pro WordPress

Ze zkušeností programátorů je známo, že většina formulářů a fieldů se vytváří na straně adminstrace, aby mohl uživatel / správce webových stránek nějakým způsobem upravovat nebo editovat různé položky a nastavení. Proto má FW několik již připravených fieldů přesně pro tyto účely.

 • KT_Media_Field – výběr obrázku s knihovny médií (vrátí ID attachmentu)
 • KT_Page_Field – výběr z kolekce stránek
 • KT_Switch_Field – volba ANO / NE
 • KT_WP_User_Field – výběr uživatele
 • KT_WP_Nonce_Field – pro kontrolní mechanismus odesílané adresy

Práce s těmito fieldy je stejná jako se všemi ostatními. Mají již předem připravená data.

Validace

Za účelem validace formulářů – potažmo fieldů – je připraven objekt KT_Field_Validator, který provádí kontrolu základních informací. Validace probíhá na straně vyplněných HTML5 attributů, na straně prohlížeče v JS scriptu (jquery.form-validation.js) a nakonec na serveru.

Pro validaci formulářů na straně front-endu je potřeba přidat do stránky právě zmiňovaný script jquery.form-validation.js.

Nad každým fieldem je dostupná funkce addRule(), která nastavuje jeden z parametrů, který se má při odeslání formuláře kontrolovat.

addRule($validationType, $message, $param = null)

Validační prvek nám nabízí několik validačních typů, které jsou dostupné v podobě konstant na objektu KT_Field_Validator.

 • KT_Field_Validator::REQUIRED
 • KT_Field_Validator::EMAIL
 • KT_Field_Validator::FLOAT
 • KT_Field_Validator::INTEGER
 • KT_Field_Validator::LENGTH
 • KT_Field_Validator::MAX_LENGHT
 • KT_Field_Validator::MIN_LENGHT
 • KT_Field_Validator::MAX_NUMBER
 • KT_Field_Validator::MIN_NUMBER
 • KT_Field_Validator::RANGE
 • KT_Field_Validator::URL

Příklad validaceOdebírejte novinky z FW

Sledujte nás!

Tyto stránky využívají Cookies. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s používáním Cookies.Zjistit víceOK, rozumím