KT Form Fieldset

Komponenta vám umožní snadnou a rychlou přípravu fieldsetů pro pro KT Form. Díky Fieldsetu budete velmi snadno a rychle definovat jednotlivé sady fieldů, které potřebujete, aby vám uživatel / návštěvník doplnil.

Logika práce s Fieldsety

  1. Fieldset udržuje kolekci všech fieldů, které mu definujete.
  2. Fieldset je dostupný v každé části aplikace / kódů.
  3. V případě potřeby práce s fieldsetem se odkazujeme vždy na stejný zdroj.

Obecně platí pravidlo, že se fieldsety definují ve vlastním configu modelu, kde je možné se na něj opakovaně dotazovat bez potřeby psát kód znovu.

Jak vypadá definice fieldsetu?

První parametr funkce pro přidání fieldu je vždy jeho název – ID v rámci celé kolekce. Je tedy nutné ho definovat bez diakritiky, mezer, velkých písmen a speciálních znaků. Pod jeho názvem bude také dostupný v rámci DB. Proto je vhodné mít název v konstantě a v průběhu projektu se na konstantu odkazovat.

Nyní jsme si ukázali, jak se dá do fieldsetu přidat několik základních fieldu. V rámci FW je ale připravena velká řada rychlých voleb pro velmi často používaná data.

Obecné funkce fieldsetu

setPostPrefix( $postPrefix )

Pokud je postPrefix u fieldsetu nastaven, všechna data ve fieldu přijdou jako pole v $_POST pod názvem fieldsetu. Díky tomu je možné se odkazovat v $_POST na přesnou kolekci dat, kterou například potřebujete zpracovat odlišně.

Díky funkci setPostPrefix() se například zajišťuje takzvaný multiselect dat. Například pomocí jednoho fieldsetu pošlete kolekci dat z Checkboxu pro odlišené zpracování.

setSerializeSave( )

Funkce zajišťuje uložení dat z Fieldsetu jako serializované pole do jedné položky v DB. Ať už se jedná o wp_postmeta, wp_usermeta nebo obecné wp_options.

Tato funkce funguje pouze při ukládání automatických dat přes KT_Form. V ostatních případech je třeba tuto funkci ošetřit.

Rozšířené fieldy pro WordPress

Rozšířené prvky WordPressu

WordPress má řadu funkcí, jak svůj obsah dále rozšířit – ať už o vlastní custom post_type nebo taxonomy k nim. I na to FW myslí a v podobě data managerů, Vám umožní velmi snad do Fieldsetů přidávat na výběr tyto položky.

KT Select Field, KT Radio Field a KT Checkbox Field mají stejného objektového rodiče. Je tedy možné jim přidávat stejná data managery!

Práce s fieldy v kolekci fieldsetu

Velmi často nastane situace, kdy bude potřeba na existujícím fieldsetu získat instanci daného fieldu a něco s ní ještě před vypsáním provést – změnit validaci, hodnotu, přidat CSS třídu, atd. K tomuto účelu byla připravena sada funkci a možností, jak daný field z kolekce získat.

getFieldByName($name)

Vrátí sloupec na základě jeho jméno.

removeFieldByName($name)

Pokud potřebujete z kolekce field úplně odstranit, stačí využít tuto motodu.

ArrayAccess

Komponenta má zaveden arrayAccess, pomocí kterého je možné přistupovat k jednotlivým fieldům pomocí pole.Odebírejte novinky z FW

Sledujte nás!

Tyto stránky využívají Cookies. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s používáním Cookies.Zjistit víceOK, rozumím