KT Logger

Pro základní možnost logování (typu zadaná zpráva v kódu + automatické informace) je ve frameworku připravena třída KT_Logger. Jedná se o třídu obsahující několik statických metod, v závislosti na požadovaném levelu zprávy do logu. Level logů zpráv vychází z enumu KT_Log_Level_Enum a pro každou hodnotu levelu je ve třídě KT_Logger připravena jedna statická metoda, která zajistí uložení zprávy do DB vč. dalších (automatických) informací, jako jsou datum, přihlášení uživatel a umístění (vyvolání) v kódu.

Konfigurace

V konfiguračním souboru modulu core (kt/core/kt_init.inc.php) jsou definovány 2 konstanty. Jedna pro nastavení minimálního požadovaného, resp. povoleného levelu logů a druhá pro označení, zda se má logovat, pouze pokud je (nějaký) uživatel přihlášen…

Příprava / úložiště

Logování pomocí třídy KT_Logger je přímo napojeno do DB WordPressu a je třeba mít založenou tabulku kt_logs. SQL skript pro její založení je součástí frameworku v souboru kt/core/kt_core.sql a vypadá následovně:

Použití

K zalogování informace samo o sobě stačí zavolat jednu z před připravených statických metod na třídě KT_Logger podle požadovaného levelu:

  • KT_Log_Level_Enum::TRACE -> KT_Logger::trace()
  • KT_Log_Level_Enum::DEBUG -> KT_Logger::debug()
  • KT_Log_Level_Enum::INFO -> KT_Logger::info()
  • KT_Log_Level_Enum::WARNING -> KT_Logger::warning()
  • KT_Log_Level_Enum::ERROR -> KT_Logger::error()

Konkrétně řečí kódu, například takto:

Samozřejmě je ale třeba pro správnou funkci logování mít založenou tabulku v DB a mít odpovídající konfiguraci logování (výše zmíněné konfigurační konstanty).

Pro případnou práci s logy, resp. jejich výpis je ve frameworku připraven model KT_Log_Model s getry pro přístup typu readonly…

Ukázka

Pokud zavoláte kód z předchozí (výše zmíněné) ukázky např. při inicializaci skriptů a stylů v souboru kt_load_files.inc.php, tak se při výchozím nastavení parametrů (konstant) zapíšou do DB 3 záznamy:

id level message date user file line
1 10 Test 3 2015-05-01 12:31:16 admin …\kt\core\requires\common\ kt_load_files.inc.php 48
2 15 Test 4 2015-05-01 12:31:16 admin …\kt\core\requires\common\ kt_load_files.inc.php 49
3 20 Test 5 2015-05-01 12:31:16 admin …\kt\core\requires\common\ kt_load_files.inc.php 50

viz obrázek:

kt_logs výstup v DBOdebírejte novinky z FW

Sledujte nás!

Tyto stránky využívají Cookies. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s používáním Cookies.Zjistit víceOK, rozumím