KT MetaBox

Třída KT_MetaBox slouží k definici a obsluze systémových metaboxů, typicky k rozšíření, resp. doplnění vlastních metaboxů k příspěvkům, stránkám a dalším (vlastním) typům obsahu anebo také pro vlastní administrační stránky. KT_MetaBox spolupracuje s KT formuláři a obvykle jeden metabox představuje, resp. obsahuje jeden KT Form Fieldset. Takže ve spojitosti s metaboxy je dobré definovat nebo využávat i KT Configy

Konstanta KT_CAR_KEY není definovaná v projektu a je použita pouze v ukázkovém příkladě. KT_CAR_KEY prezentuje název vlastního typu obsahu (post_type).

Metaboxy je možné vytvořit buď pomocí konstruktoru třídy KT_MetaBox anebo pomocí před připravených statických metod createXxx

V případě KT_MetaBoxu rozlišujeme 4 druhy použití, tzv. datové typy metaboxů, které jsou definovány výčtovým typem KT_MetaBox_Data_Type_Enum (na základě KT_Enum):

 • KT_MetaBox_Data_Type_Enum::POST_META – pro posty a odvozené s uložením do post metas
 • KT_MetaBox_Data_Type_Enum::OPTIONS – ukládání do (WP) options
 • KT_MetaBox_Data_Type_Enum::CRUD – pro vlastní modely na základě KT_Crud
 • KT_MetaBox_Data_Type_Enum::CUSTOM – vlastní zpracování metaboxů (hlavně uložení)

Jak na to

 1. Nejprve si připravíte config soubor s fieldsety (pro formuláře)
 2. Pak vytvoříte soubor pro metaboxy, např. kt/yours/requires/metaboxes/kt_car_metaboxes.inc.php
 3. Pak v souboru definujete jednotlivé instance třídy KT_MetaBox buď pomocí:
  • klasické definice třídy přes konstruktor a následnou konfigurací pomocí setrů s následným vyvoláním ručníregistrace metodou ->register()
  • nebo přes před připravené statické pomocné metody (podle parametrů):
   • KT_MetaBox::create(…)
   • KT_MetaBox::createMultiple(…)
   • KT_MetaBox::createCrud(…)
   • KT_MetaBox::createCustom(…)

Příklady

Nastavení šablony

Jedním z nejtypičtějších příkladů použití metaboxů a zároveň mírně specifický je nastavení šablony. K tomu je vhodné nejprve definovat config s form fieldsetem. Příklad mluví za vše:

Výpis souboru /kt/yours/requires/metaboxes/kt_wp_fw_theme_metaboxes.inc.php

Založení pro post (nebo options)

Následující kódy založí metabox(y) pdole kolekce fieldset(ů) z configu pro daný typ postu na základě klíče a budou je automaticky načítat a ukládat z/do post meta (kromě zpracování typu custom):

Definice pro metaboxy typu POST_META nebo OPTIONS se liší pouze v zadání konstanty a funkce je pak stejná, pouze s rozdílem úložiště.

Založení pro CRUD

Následující kódy založí metabox(y) opět podle kolekce fieldsetů z configu tenktokrát ale pro daný (KT) CRUDu (tzn. vlastní tabulky, resp. objektu z DB) na základě klíče a budou je automaticky načítat a ukládat z/do DB pomocí ID:

Synchronizace dat z/do DB v případě CRUD metaboxů probíhá na základě ID parametru v URL a názvu třídy, proto je třeba je vždy zadat!

Rozšířené založení

Pokud chcete v rámci, resp. mimo zakládací statické metody nastavit další parametry, je třeba vypnout automatickou inicializaci a vyvolat jí následně po nastavení požadovaným parametrů ručně:

Povinné parametry

V podstatě parametry konstruktoru třídy KT_MetaBox:

 • $id – identifikační klíč MetaBoxu v systému (v případě pomocných create metod se načte automaticky na Name fieldsetu)
 • $title – nadpis MetaBoxu v systému (v případě pomocných create metod se načte automaticky na Title fieldsetu)
 • $screen – klíč obrazovky, resp. umístění MetaBoxu v rámci systému
 • $dataType – klíč, resp. hodnota datového typu z výčtu KT_MetaBox_Data_Type_Enum
 • $fieldset (KT_Form_Fieldset) – pokud používáte datový typ CUSTOM, tak není třeba zadávat, jinak je nutný…

Volitelné parametry

 • (set/get)IsDefaultAutoSave – nastaví označení, zda se má provádět u výchozích akcí automatické uložené dat, výchozí je true
 • (set/get)CustomCallback – nastaví název případné vlastní funkce pro callback
 • (set/get)ClassName – nastaví název případné vlastní třídy ve spojitosti s datovým typem: KT_MetaBox_Data_Type_Enum::CRUD
 • (set/get)IdParamName – nastaví název ID (URL) parametru případné vlastní třídy ve spojitosti s datovým typem: KT_MetaBox_Data_Type_Enum::CRUD
 • (set/get)Priority – nastavení požadované priority, výchozí je normal
 • (set/get)Context – nastavení požadovaného contextu, výchozí je default
 • (set/add/get/remove)PageTemplate(s) – nastavení page templatu pouze pro zadaný page template nebo výčet page templatů (pole)
 • (set/get)PostFormat – omezení pouze pro zadaný post format

Připravené konstanty

 • CONTEXT_NORMAL = „normal“;
 • CONTEXT_ADVANCED = „advanced“;
 • CONTEXT_SIDE = „side“;
 • PRIORITY_LOW = „low“;
 • PRIORITY_HIGH = „high“;
 • PRIORITY_DEFAULT = „default“;
 • PRIORITY_CORE = „core“;
 • DEFAULT_PAGE_TEMPLATE_KEY = „default“;

Shrnutí

U metaboxů tedy rozlišujeme datový typ a to pomocí výčtu: KT_MetaBox_Data_Type_Enum, který určuje, jak se data budou zpracovávat. Založení metaboxů je možné provést pomocí konstruktoru třídy KT_MetaBox, anebo pomocí několika před připravených statických metod KT_MetaBox::createXxx, a celý proces zakládání je úzce spjatý s formuláři, resp. fieldsety a configy.Odebírejte novinky z FW

Sledujte nás!

Tyto stránky využívají Cookies. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s používáním Cookies.Zjistit víceOK, rozumím