Nová verze 1.4

03.09.2015 | Martin Hlaváč

Hlavní změny:

Byla doplněna základní podpora pro komentáře, dále byl přidán základ pro vlastní jednoduchý a obecný kontaktní formulář, v rámci KT_Formu byly přidány 2 nové prvky KT_Single_Select a KT_WP_Nonce_Field, FW už také počítá případně s logikou okolo (WP) front page a další ad-hoc rozšíření, úpravy a opravy…

Výčet změn podrobněji:

 • Přidán nový form prvek KT_Single_Select_Field obdobně jako KT_Multi_Select_Field na základě knihovny/skriptu chosen + implementace v rámci KT_Form_Fieldset->addSingleSelect()…
 • Přidán nový form prvek KT_WP_Nonce_Field v rámci KT_Form, resp. KT_Form_Fieldsetu vč. automatické kontroly wp_verify_nonce…
 • Rozšíření kt_load_template_from_subdir o detekci na is_front_page()
 • KT_WP_Configurator::removePostTypeSupport – přidání možnosti zrušit supports, resp. features pro zvolené post typy (stejně jako přidávání)…
 • KT_WP_Configurator->setAllowCookieStatement(true) – přidání první verze možnosti povolení a logiky pro potvrzení cookie proužku na KT_WP_Configuratoru, setSessionEnable označeno jako deprecated, místo toho je nově setAllowSession…
 • Základ pro (vlastní) kontaktní formulář – první verze KT_Contact_Form_Base_Config a KT_Contact_Form_Base_Presenter buď pro přímé použití nebo další rozšíření…
 • Přidán presenter pro výpis komentářů a doplnění a úprava modelu pro definici a práci s jedním komentářem (detailem) + doplněn config pro případný formulář na přidání komentáře a doplnění max ligth atributů v základním configu uživatelského profilu…
 • KT_Repositary odebrány metody addWhereIsNotNull($column) a addWhereIsNull($column). Nahrazeno úpravou metody addWhereParam($column, $value, $condition = null). Metoda addWhereParam($column, $value, $condition = null) nyní zvládne zpracovat i pole hodnot. Vytvoři dotaz typu column value in array of values.
 • Přidána kontrolní metoda KT::isWpAjax() + implementace v rámci KT_Metaboxu v přidávání i editaci (pro případné zakázání těchto operací)… + detekce post typu v rámci KT_Admin_Columns nejprve z pole $_REQUEST, až pak global $typenow…
 • Doplnění deprecated metody getMetaValueByKey na KT_Meta_Model_Base
 • WP_Configurátor Emoji icons – defaultně emoji vypnuté nový setter pro zapnutí
 • U KT::imageGetHtml($file, $width, $height, array $attrs = null) je nyní možné použít v parametru $file url adresu nebo path k obrázku ve šložce images.
 • KT_Crud_Admin_Column metoda getCellContent() v případě, že je typ sloupečku custom se nedotazuje na hodnotu z crudu.
 • Rozšíření KT::getSingleTemplate o případný vlastní single template
 • Přidání metody KT::imageGetTransparent() pro navrácení obecného systémového průhledného obrázku včetně URL…
 • Úprava metody getFullName a doplnění metody getName na KT_Meta_Model_Base
 • Vytažení (aktuálních) indexů výpisů Query a Items Loop na KT_Presenter_Base – konkrétně getCurrentQueryLoopIndex() a getCurrentItemsLoopIndex() v rámci theQueryLoops resp. theItemsLoops…
 • Doplnění počtu komentářů na post modelu + oprava renderCookieStatement – přidání metod getWpCommentsCount, isWpCommentsCount, getApprovedCommentsCount a getTotalCommentsCount na KT_WP_Post_Base_Model
 • Vytažení metody KT_WP_Post_Base_Model->hasPostFormat
 • Rozšíření KT_Metaboxu o případný post formát možnost omezit KT_Metabox o definici post formátu
 • Oprava načítání (inicializace) user a comment metas
 • Přidání KT_WP_Post_Base_Model->getCategoriesIds()
 • Úprava postModel->getExcerpt() – při volání funkce bez filtru se provádí vyčištění HTML tagů a shortcodů
 • Úprava případného loga v přihlašování – místo loga a odkazu KTStudia nyní jen WP Framework KT_WP_Configurator->setDisplayLogo)
 • KT_Crud – Serilizace + přidání metody KT::isLocalhost
 • KT_WP_Info – podpora WPML při získávání homeurl
 • Zavedení konstant KT_META_KEY_SINGLE_TEMPLATE , KT_PROJECT_NOTICES_ACTION, KT_WP_META_KEY_THUMBNAIL_ID, KT_WP_POST_TYPE_SUPPORTED_FORMAT_XXX

Podobné články

V menu přibyla nová položka API. To je nově vygenerování dokumentace přímo ze zdrojového kódu pomocí nástroje Apigen. V menu…

V aktuální develop větvi jsme připravili novou obecnou/basovou (statickou) třídu KT, která nahrazuje většinu obecných funkcí z jádra WP Frameworku…

Hlavní změny: Změna všech Českých stringu v doméně KT_CORE_DOMAIN na AJ verzi pro překlad. Přidání obecné funkce kt_load_textdomain + aplikace…

Hlavní změny: Základ auto sanitizace hodnot na KT_Fieldu a potomcích a v KT_CRUD_Admin_Columnu Výchozí sanitizační filter = FILTER_SANITIZE_FULL_SPECIAL_CHARS Úprava práce…

O autorovi: Martin Hlaváč

Martin Hlaváč

Martin si vyzkoušel školu a pak šel raději do produkce. Od roku 2010 začal profesionálně programovat desktopové aplikace (C# + WPF), kde sbírá především zkušenosti s dlouhodobým vývojem ve větším týmu. Od roku 2012 se pak začal věnovat i PHP a WordPressu, přičemž tento koníček postupně trasformuje v business. Je hlavním objektovým motorem KT Frameworku a v případě špatně napsaného kódu nebo názvu proměnných se nezastaví před nikým ani před ničím. Vynadá každému!Odebírejte novinky z FW

Sledujte nás!

Tyto stránky využívají Cookies. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s používáním Cookies.Zjistit víceOK, rozumím